Artikel i Dalarnas tidningar 27 februari 2017

Konsttidningen Volym skriver 2015 om utställningen Konstinjektion! http://arkiv.volym.info/Arkiv/Recensioner/2015/Konstinjektion/Konstinjektion.html 

lotta-sjoborg_lang-fard-hem_1jpg