Välkommen!

Två begrepp jag arbetar med är hågkomst och förgänglighet. Hågkomst vars innebörd betyder minne, åtanke, erinring eller minnesbild och förgänglighet som står för obeständighet och förändring.
Natur och växtlighet i olika former ger mig kraft och inspiration i mitt arbete som är ett undersökande i måleri, grafik och skulptur kring dessa teman.

För att se mer av min konst följ mig gärna på Instagram @lottasjoborg