Välkommen!

Jag håller på och uppdaterar min hemsida så därför saknas en hel del bilder men hoppas på att det blir färdigt snart!

Två begrepp jag arbetar med är hågkomst och förgänglighet. Hågkomst vars innebörd betyder minne, åtanke, erinring eller minnesbild och förgänglighet som står för obeständighet och förändring.
Natur och växtlighet i olika former ger mig kraft och inspiration i mitt arbete som är ett undersökande i måleri, grafik och skulptur kring dessa teman.

För att se mer av min konst följ mig gärna på Instagram @lottasjoborg