Välkommen!

Här på hemsidan visar jag ett urval av mina verk.
Två begrepp jag arbetar med är hågkomst och förgänglighet. Hågkomst vars innebörd betyder minne, åtanke, erinring eller minnesbild och förgänglighet som står för obeständighet och förändring. 
Natur och växtlighet i olika former ger mig kraft och inspiration i mitt arbete som är ett undersökande i måleri, skulptur och grafik kring dessa teman. I mitt måleri har jag på senare tid även hämtat intryck från äldre tiders stillebenmåleri främst från 1600- 1700 talet. 

För mig är processen viktig, jag arbetar långsamt och metodiskt vilket leder till en förhållandevis sparsam och exklusiv produktion. Jag hoppas mina verk kan sätta igång egna tolkningar och associationer hos dig som betraktare.

Jag finns även på Instagram @lottasjoborg följ mig gärna där.