Välkommen!

Här på hemsidan visar jag ett urval av vad jag arbetar med. Tre ord som ofta dyker upp för mig i tanken är hågkomst, förgänglighet och saknad. Hågkomst vars innebörd kan betyda minne, åtanke, erinring eller minnesbild och förgänglighet som står för obeständighet och förändring. Saknaden är ofta, inte alltid, en följeslagare till dessa två med med sin sorg och längtan men ur detta kan det nya gro och växa. 

Mitt arbete är ett undersökande i en kombination av måleri, skulptur och grafik kring dessa teman. För mig är processen viktig, jag arbetar långsamt och metodiskt vilket leder till en förhållandevis sparsam och exklusiv produktion. Jag hoppas mina verk kan sätta igång egna tolkningar och associationer hos dig som betraktare.