Förgängligheten som livgivande kraft, livets skönhet och skörhet finns som en röd tråd i mina verk. Blommor och växtlighet blir till starka överlevare eller upplösta fragment i tid och rum.

På ett måleriskt och poetiskt sätt vill jag uttrycka något personligt i mitt förhållande till tidens gång, livet och naturen. Jag vill i mina bilder ge utrymme för betraktaren att känna igen sig och relatera till sig själv. I måleriet rör jag mig fritt, ofta med inspiration från olika tidsepoker. Jag tar gärna intryck av äldre tiders måleri och sätter det i en samtida kontext och ett nytt sammanhang. Det blir en fortsättning av tid, en pågående rörelse framåt.

Välkommen!