Jag målar mycket natur. Naturen ger mig insikt, skönhet och den påminner mig om sin och vår egen förgänglighet. Jag använder mig av växtlighet i mina bilder och naturen blir genom måleriet en spegling av drömmar,  händelser eller bara vad den är. Fantastisk!

Jag är bosatt och verksam i Stockholm


Foto Erik Thor