Måleriet är för mig en mental och fysisk rörelse. Penseldrag ger penseldrag och nya bilder kommer fram.
Naturen är ofta min utgångspunkt. Den ger mig styrka, tillförsikt och en bildvärld utan slut.

Du kan se mer av min konst på Instagram @lottasjoborg_art


Välkommen!