I måleriet är jag fri. Naturen ger mig insikt och skönhet. Den påminner mig om sin och vår egen förgänglighet. Jag använder mig av växtlighet i mina bilder och naturen blir genom måleriet en spegling av drömmar, minnen och händelser eller bara vad den är. Fantastisk.

Välkommen! 

 
Besök mig gärna även på Instagram @lottasjoborgFoto Erik Thor