Jag älskar måleriet, att penseldrag ger penseldrag, nya motiv växer fram och överraskar mig. Nyfikenheten är en stor drivkraft, att undersöka vilken bild som uppstår härnäst. 

Måleriet har för mig de senaste åren gått från att vara vemodigt berättande till stora expressiva buketter inspirerade av 1600- talets blomsterstilleben, via föreställande landskap och utsikter till ett mer utforskade intuitivt måleri. Jag rör mig där emellan dessa uttryck med utgångspunkt i naturens skönhet och årstidernas skiftningar, växtlighetens och vår egen förgänglighet. 

Jag tänker att mina bilder ska förmedla både energi och eftertanke. Att betraktaren ska känna igen sig med utrymme för fantasi och personlig tolkning.

I perioder har jag utöver måleriet även arbetat med grafik och skulptur och de har kompletterat varandra på ett fint sätt.
Jag har ställt ut över hela landet med separata utställningar och medverkat i ett flertal jurybedömda samlingsutställningar. Jag har bland annat blivit uttagen till Liljevalchs vårsalong tre gånger.

Jag är utbildad i Norge på Konsthögskolan i Bergen och på Kungliga konsthögskolan i Stockholm. Har sedan några år tillbaka ateljén i Bromma i ett vackert hus från 1800 talet.


Här nedan finns CV

Lotta Sjöborg.pdf